வானிலை தகவல்
வானிலை

வெப்பநிலை 26 °c

ஈரப்பதம் 49 %

காற்றின் வேகம் 0 km/h